Людмила Юхта


Виступ. З досвіду роботи. Розвиток творчих здібностей.

Образотворче мистецтвоНа посаді вчителя образотворчого мистецтва в комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27, м. Суми, Сумської області працюю з 2012 року. Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка. Загальний педагогічний стаж роботи 16 років. За результатами попередньої педагогічної атестації 2014 року маю кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Викладаю предмет у 1-7 класах.

У 2013 році стала лауреатом міського етапу обласного конкурсу «Золоте серце»; переможцем на міжнародному фестивалі мистецтв, Кубок Росії по художній творчості і педагогічним інноваціям «Асамблея мистецтв» у конкурсі «Педагогічні інновації»; учасник міського конкурсу «Срібні родзинки».

З кожним роком образотворче мистецтво все сміливіше входить в життя школи. Адже всі розуміють, що прекрасне-добрий помічник у процесі навчання і виховання школяра. Так засобами образотворчого мистецтва виражається краса життя, природи, високі думки, почуття.

Моє педагогічне кредо: «Таланти виховуються заохоченнями».

Моє життєве кредо: «У кожного є все, щоб здійснити свою мрію».

Принцип моєї роботи: «Не стояти на місці. Рух-це життя».

Одним з головних завдань моєї педагогічної роботи є  виявлення і максимальний розвиток творчого і духовного потенціалу учнів. Приділяю увагу формуванню в учнів глибокого й стійкого інтересу до творчості засобами образотворчого мистецтва.

 Мета моєї роботи – створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності, розвитку й самореалізації кожної особистості. Намагаючись зберегти духовні цінності дитини, спираючись на унікальність і неповторність кожного учня, завжди допомагаю й підтримую у творчості.

Виховання учнів засобами образотворчого мистецтва було, є і завжди буде актуальним. Воно є тим неподільним комплексом позитивних емоцій, який безпосередньо впливає на всі аспекти виховного, культурного, морального та естетичного становлення особистості учня, а також напрямом роботи для всіх педагогічних працівників, бо за допомогою засобів мистецтва формується культурний пласт нації.

Тому методичною проблемою, над якою я працюю є: «Розвиток творчих здібностей учнів засобами образотворчого мистецтва шляхом використання педагогічних технологій, сучасних  методів навчання».

Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалюють свої здібності, щоб вони стали творчими.

 Але для розвитку творчих здібностей важливою є саме роль учителя.            (7 «якщо» для розвитку творчості).

Модель самореалізації школярів: знання, уміння, навички; створення естетичного середовища; участь у конкурсах, виставках та майстер-класах.

Реалізації діяльнісного підходу в вихованні творчої особистості сприяють інтерактивні технології. Щоб досягти високого рівня знань і вмінь учнів, у своїй роботі я використовую методи активного навчання (пошукова робота, обговорення проблеми в групах, консультування ). Тому на уроках образотворчого мистецтва впроваджую такі інтерактивні технології («Мозковий штурм», «Мозаїка», «Коло ідей», робота у групах, парах).

           На етапі актуалізації опорних знань часто використовую роботу з картками, метод «Ланцюжок», побудова асоціативного куща, технологію «ЛОТ» . У кінці уроку практикую метод «Вишиванка», «Мікрофон».

 У початкових класах використовую такі інтерактивні форми роботи: «Незакінчене речення», «Кошик знань», «Неправильний малюнок» та ін. Намагаюсь створити теплу невимушену атмосферу, сприяю доброзичливому довірливому спілкуванню. Адже, позитивний емоційний стан дітей - обов'язкова умова для розвитку їх творчості. І як результат - вони вільно почуваються у роботі, не бояться розкрити те, що народилося у глибині їх маленької душі. Все це допомагає  використовувати свій досвід, експериментувати, знаходити нове в темах, задумах, способах виконання.         Діти із задоволенням грають у дидактичні ігри відповідного змісту, зокрема: «Знайди колір»; «Веселка»; «Шукай свій дім»; «Ярмарок»; «З чого складається пейзаж»;  «Склади натюрморт»; «Придумай  портрет».

Розробила папки: «Дидактичні ігри з образотворчого мистецтва для молодших школярів», «Інтерактивні ігри навчання в практиці роботи у початковій школі», «Перші начерки, етюди, ескізи», «Перші відкриття», «На допомогу вчителю»  (додаткові матеріали для учнів перших класів).

           Упроваджую в навчально-виховний процес передовий досвід Б.М. Не менського, який розробив оригінальну програму з образотворчого мистецтва, яка спрямована на те, щоб давати учням не окремі елементи художніх знань, умінь і навичок, а формувати уявлення про художню культуру народу, про місце мистецтва в житті суспільства і кожної окремої людини. Я теж вважаю, що  треба розглядати художні знання як частину художньої культури людини, як засіб формування духовної культури.

При підготовці уроків з різних тем використовую методику викладання нетрадиційних технік малювання  учителя-методиста Н.В. Чена. На основі цього в технології «Навчаючи-вчуся» розробила застосування таких технік, як гратографія, акватипія, лесування та ін. По цій темі створила папку "Нетрадиційні техніки малювання на уроках образотворчого мистецтва та заняттях гуртка».

На уроках використовую матеріал із життя і творчості відомих художників. Спираюсь на досвід Т.Калініної при використанні комбінаторних дій з елементами мови мистецтва. Підготувала завдання для розумників, наприклад, дати характеристику картини за певним планом, завдання для розвитку асоціативно-образного мислення, цікаві живописні вправи на картках, нові графічні техніки тощо.

Особливу увагу приділяю деференційованому навчанню та індивідуальній роботі з учнями, проводжу дослідницьку роботу (дослідження прийомів зображення). Прагну, щоб діти виступали не байдужими споживачами готової інформації, а дослідниками, безпосередніми співтворцями уроків.

До кожної теми я добираю літературний,  музичний ряд, репродукції картин, слайди творів мистецтва, свої творчі роботи, найкращі роботи учнів попередніх років. Упевнена, якщо на уроці немає естетичної насолоди, то немає і художнього сприйняття, а є лише ознайомлення, спостереження. Прагну розвивати в учнів естетичний смак, відчуття прекрасного, розумові та творчі здібності, уміння виконувати роботу самостійно,  прийти на допомогу іншому.

Розкритися дитячим талантам  дозволяє метод проектів, який почала впроваджувати в навчальний процес. Наприклад, у навчальних проектах з образотворчого мистецтва: «Види декоративно – ужиткового мистецтва на Україні» (4 клас), «Український орнамент» (6 клас), проект «Архітектура очима дітей» (7 клас). Така діяльність привчає дітей до творчої, самостійної, практичної, планової й систематичної роботи, виховує прагнення до створення чогось нового.

          Традиційним і характерним є те, що під час кожного уроку докладно демонструю конкретну художню техніку або прийом, показую варіативність підходів до втілення художнього задуму. Відтак учні, наслідуючи навчально-професійні дії вчителя, усвідомлено вдосконалюють свої навички та вміння, які поступово стають їхнім особистим художньо-творчим надбанням.

            Використання мультимедійних презентацій на уроках образотворчого мистецтва є доцільним на будь якому етапі уроку. На мою думку, основні тези і весь необхідний ілюстративний матеріал сприяють концетрації уваги учнів і активізації їх діяльності. На даний час мною створена низка компю`терних презентацій до різних тем програмового матеріалу: «Декоративно – вжиткове мистецтво» ( 5-7кл.), «Анімалістичний жанр» (5 кл.), «Натюрморт» (5-7кл.), «Архітектура» (7 кл.) та ін.

                   Також учням подобається розв`язувати різні кросворди, ребуси, вікторини. Тому з п`ятикласниками проводжу турнір «Знавців мистецтва», творчі ігри «Знаходимо радість», «Планета успіху», експрес – конкурс «Жила-була фантазія».

 На практиці користуюся різними типами уроків, які передбачають безпосередній зв`язок основного програмового матеріалу. Іноді на різних етапах уроку використовую елементи театралізації, а інколи продумую завдання так, щоб  теми перепліталися: "Натюрморт" з елементами краєвиду (6 кл.); "Скульптура" виконується рельєфом знак зодіаку(6 кл.); Портрет казкового героя (6 кл.).

 У початкових класах застосовую прийом «Склади палітру» на етапі актуалізації опорних знань учнів, де кожен учень уявляє себе в ролі художника, одягає на голову заздалегідь підготовлений кольоровий паперовий віночок або капелюшок. Учні виконують завдання потім представляють результати своєї праці перед класом після кожної повної відповіді на дошці заповнюється кольорами палітра.

         Одним із основних прийомів, спрямованих на гармонізацію різних видів мислення, стає відображення в живописних формах тих думок і висновків, що були отримані під час роздумів упродовж теоретичної частини уроку. У своїй роботі з метою творчого розвитку в учнів уяви використовую рекомендовані Р.Барнезом бесіди, де  з'ясовується, якими учні бачать неіснуючі об'єкти і втілюють свої фантазії за допомогою олівців, фарб. Розробила папку «Вправи з образотворчого мистецтва на розвиток уяви для молодшого та середнього шкільного віку», «Словничок мистецьких термінів», «Образотворче мистецтво в таблицях», «Мистецька палітра». 

Систематично в план уроків ввожу різноманітні доступні кожному учневі бесіди та розповіді про скарби образотворчого мистецтва, красу природи, історичні події. Додатковим ілюстративним матеріалом служать мої власні роботи (різні вироби, картини, писанки, зразки петриківського розпису, графіка, живопис тощо). Більшість з них стає у нагоді і в декоративно - вжитковій діяльності школярів. Вони залюбки розглядають їх, творчо переосмислюють, використовують як взірці у процесі створення власних робіт.

Цікавим для учнів був виховний захід для учнів 5-7 класів «Квітковий ексклюзив».

Позакласна робота важлива складова моєї педагогічної діяльності. На заняттях гуртка образотворчого мистецтва «Дивосвіт» намагаюся створити атмосферу, за якою кожна дитина змогла б розкрити свої здібності й талант.

Мета гуртка: формування творчої компетентності вихованців засобами образотворчого мистецтва, розвиток творчих здібностей, художньо-творчого мислення, уяви і фантазії.

Напрями роботи гуртка: живопис, графіка, аплікація, розпис на склі, імітація вітражу та ін..

Нетрадиційні техніки малювання: монотипія, гратографія, воскографія та ін..

У творчому пошуку діти досягають створення неповторних образів, які потім домальовують завдяки своїй фантазії.

У альманасі творчих робіт вихованців гуртка образотворчого мистецтва «Дивосвіт» - «Крок дитини в країну мистецтва», створені мною, представлені кращі доробки вихованців.

Переконана, що одним із важливих факторів розвитку духовності є народне мистецтво. Про це свідчить створений мною творчий звіт юних майстрів декоративно – ужиткового мистецтва «Сходинки до народного мистецтва» та вернісаж творчих робіт, зібраний у папку – пересувку. З дня в день, шліфуючи свою майстерність, юні майстри примножують культурні надбання рідного краю, передають свій творчий запал і духовну наснагу.  Розробила консультації для педагогів та батьків «Скарбничка декоративно – вжиткового мистецтва» та конспекти занять для гурткової роботи «Декоративне малювання».

Маємо високі результати у багатьох конкурсах: «Моє рідне місто» (I та II м.) - Назар'єва К. Руденко А.; «Осіннє місто» (I,II,III м.)- Загорулько А., Назар'єва К., Лісовська Д.; «Усе починається з чистого аркуша» (I та III м.)- Назар'єва К., Циганенко А.; «Добро очима дітей»(I,II та III м.)- Скалянська О., Морокіна К., Білун С.; «Фестиваль писанок» (I м.)- Паращенко Д.; «Старовинні садиби» (III м.)- Лісовська Д. та ін.

Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Мелодія весни»(II м.)-Федько С.; міжнародний творчий конкурс для школярів «Молодь обирає здоровий спосіб життя» (II м.)- Старинський О.; міжнародний декоративно-ужитковий конкурс «Тиждень  українського мистецтва в Італії» (I м.)- Лісовська Д.; всеукраїнський дитячо-молодіжний фестиваль мистецтв «Кубок України з художньої творчості» (I м.)- Циганенко А.; регіональний дитячий фестиваль-конкурс традиційної народної культури «Барви Слобожанщини» (I м.)- Загорулько А.; Міжнародний фестиваль-конкурс національних культур(I м.)-

Сенько Д.; Всеросійський конкурс декоративно-прикладної творчості  (I м.)-

Столбцова І.; Міжнародний дитячий фестиваль «Зоряні мости» (I м.)-Морокіна К.; міський тур обласного конкурсу «Юні художники Сумщини»-Шевченко В. (I м.) та ін..

Творча праця моїх учнів неодноразово була оцінена на різноманітних конкурсах. На виставці декоративно – ужиткового мистецтва «Всесвіт очима дитини»,   яка традиційно проходить у бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка  моя вихованка  отримала стипендію мера м. Суми.

Традиційними  стали персональні виставки юних художників у школі, у центральній міській бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка та у обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Н.К. Крупської.

Урізноманітнюються тематичні виставки дитячих малюнків та плакатів.

 Вчитель не може бути цікавим для дітей, якщо сам не буде вдосконалюватись. Тому я намагаюся працювати над підвищенням свого загального професійного рівня. Самостійно опрацьовую новинки педагогічної літератури, цікавлюся пресою. Неодноразово проводила відкриті заняття, уроки для педагогічних працівників інших закладів, методистів. Постійно беру активну участь у різних методичних об'єднаннях, виступаю на них, відвідую загальноміські семінари та заходи,  уроки, заняття своїх колег, намагаючись взяти щось цікаве з їхнього досвіду.

Протягом п’яти років я брала участь у роботі міського методичного об’єднання – відвідувала семінари вчителів міста та області, брала участь у семінарах.

·        Засідання методичного об'єднання вчителів образотворчого мистецтва. Виступ на тему: «Виховання творчої особистості через позакласну роботу  в навчальному закладі: від задумів до художньої діяльності».

·        Провела семінар-практикум з декоративно-ужиткового мистецтва. Доповідь на тему: «Майстер-клас як один із аспектів компетентності викладача» для вчителів та методистів району у Сумському обласному науково - методичному центрі культури і мистецтв.  Провела серію  майстер-класів: «Я так умію» ( 2013р.).

·        Провела майстер-клас «Робота зі шпоном на заняттях гуртка декоративно-вжиткового мистецтва» для слухачів курсів підвищення      кваліфікації Обласного інституту післядипломної педагогічної освіти .

·        Обласний семінар для вчителів образотворчого мистецтва

« Формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи», виступ  на тему: «Естетичне виховання школярів засобами образотворчого мистецтва», презентація роботи гуртка образотворчого мистецтва «Дивосвіт», презентація на тему: «Техніка маркетрі та аплікація зі шпону», майстер-клас «Виготовлення креативної картини».

         Брала участь у засіданнях педагогічної ради, теми виступів:   «Художньо-естетичне виховання на уроках образотворчого мистецтва», (2011р.), «Гурткова робота з образотворчого мистецтва» (2012р.),     «Розвиток творчих здібностей учнів засобами образотворчого мистецтва  шляхом сучасних методів навчання» (2013 р.), «Створення творчого середовища для розвитку особистості на уроках   образотворчого мистецтва», у проведенні предметних тижнів.

         З нетерпінням чекаю зустрічей з природою, виїзджаю на пленери.

Місія вчителя – виховати високорозвинену творчу особистість, яка поєднувала б у собі найкращі моральні якості: національну гідність, моральну красу, добро, справедливість. Але, щоб захопити когось, треба спочатку захопитись самому.

Як майстриня декоративно-ужиткового мистецтва, володію різними техніками декоративно-ужиткового мистецтва, перевагу віддаю аплікації зі шпону та маркетрі.

На основі власного багаторічного досвіду створила авторську програму
«Виготовлення креативних картин, декоративних виробів та сувенірів » початкового, основного та вищого рівня для вихованців молодшого, середнього та старшого віку.

Техніка маркетрі та аплікація зі шпону стала моїм улюбленим заняттям.

           Мистецька діяльність – це моє життя. Творчого учня може розкрити тільки творчий учитель, тому сама маю п’ять персональних виставок картин.             

1.     "Розмалюй тополею та кленом", виставкова галерея
ім. П.К.Кавалерідзе, м. Ромни, 2010р.

2.     "Мелодія у дереві", мистецький осередок "Сумка", м. Суми, 2010р.

3.     "Жива душа дерева",центральна міська бібліотека ім. Т.Г.Шевченка,
м. Суми, 2010р.

4.     "Від краси в природі до краси в мистецтві", обласна універсальна
наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської, м. Суми, 2011р.

5.     „Магія дерева", Сумська муніципальна галерея, м. Суми, 2012 р.

Перемоги на міжнародних виставках-конкурсах:

1.     Міжнародна виставка-конкурс"Український тиждень мистецтв",
м.Київ, 2010р. І-місце.

2.     Міжнародна виставка-конкурс сучасного мистецтва "Дні
слов'янського мистецтва в Берліні", Німеччина, 2011р. ІІ-місце.

3.     Міжнародна виставка-конкурс "Український тиждень мистецтв",
м.Київ, 2011р. І-місце.

4.     Міжнародний конкурс декоративно-прикладного мистецтва, м. Київ,
2012 p., І- місце.

5.     Міжнародний конкурс „Санкт-Перетбургський тиждень мистецтв",
м. Санкт-Петербург, 2012 p., І-місце.

6.     Обласна виставка народного мистецтва України «З народних джерел», 2011р.

7.     Виставка народного мистецтва „Кращий твір року" при підтримці
Сумського обласного осередку Національної спілки майстрів
народного мистецтва України, Сумський обласний художній музей ім..
Н. Онацького, 2012 р.

     Учасниця щорічних  міжнародних проектів: проект «Школа мистецтва» Краків, Польща; «Мальовнича Україна»  Яхранка, Польща; «Молодь і мистецтво» Мальме, Швеція; «Громадські зв’язки» США, Ла-Кросс; «Містечко майстрів» Утрехт, Голландія та ін.

Роботи неодноразово експонувались у м.Києві, м.Львові, м.Полтаві, м.Харкові та ін. Картини знаходяться в приватних колекціях Польщі, США,
Швеції, Індії та ін.

Творчість знайшла відгуки в книгах В. Єфремової «Художньо- мистецька спадщина Сумщини (Київ: Хрещатик. 2007р.),О.Лободи «Вернісаж.» (Суми: ІСА- Інтерпапір, 2008 р.), в літературно-історичному альманасі «Ромен» (№1, 2011р.) та в культурно-мистецькому журналі Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв «Джерела творчості» (№3, 2010 p.), розміщено матеріали в газетах «Вісті Роменщини» (м. Ромни №25, 2010 p., №44, 2010 p.), «Данкор» (м. Ромни №9, 2010 p.), «Тандем» (м. Ромни №15, 2010 p.), «Ромни сьогодні» (м. Ромни №8, 2007 p., №17, 2010 р.), «Ваш шанс» (м. Суми №36, 2010 p., №37, 2010 p., № 46 ,2010 р .), « Данкор » (м. Суми № 51 2010 р.). «Сумщина»(№9, 2012р.), «Педагогічне перо» (№2, 2013р.).          Брала участь у міській виставці до дня міста та отримала схвальні відгуки у статті «На всі руки майстри» газети «Ваш шанс» (№,2012р.). Про роботу гуртка  в рубриці «Незарытые таланты» в газеті «Ваш шанс» надрукована стаття «Мелодія у дереві. Ромашки зі шпону.» (№36,2012 р.), про  відкриття персональної виставки вихованців у бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка  «Карнавал фарб в країні дитинства» (№40,2013 р.).

Брала участь у програмах «На часі», «Вечірня кава» Сумського ОТРК (2010 p.), програмах «Мистецька палітра» Академ ТБ (2012 p.).

 Нагороджена грамотою виконавчого комітету Роменської міської ради відділу освіти (2009р.), управління освіти і науки Сумської міської ради (2011р.),(2012р.), подякою відділу культури виконавчого комітету міської ради (2010р.), управління освіти і науки Сумської міської ради (2011р.),

 Знаходячись в постійному творчому пошуку, намагаюсь власним прикладом спонукати учнів до творчої діяльності і розвитку здібностей, постійно працюю над підвищенням свого загального, науково - методичного та професійного рівня. Опрацьовую нові видання науково - популярної літератури, професійну періодику. Слідкую за появою нових матеріалів, технік, посібників, телепередач про мистецтво, різноманітних виставок.  Усі цікавинки  застосовую на гурткових заняттях та на уроках.

 Вчитель образотворчого мистецтва - не просто джерело цікавої інформації, це науково підготовлений організатор активної праці учнів що до самовиховання, самонавчання, саморозвитку. Розвиток творчих здібностей складається із взаємопов’язаних компонентів, які в єдності дають результат. 

Це процес двобічний, що ґрунтується на співтворчості вчителя та учня.

Тому вчитель повинен бути цікавим для учнів, тоді навчання стане бажаним, як стверджує науковець О.І.Савченко «особистість виховує особистість».

 

 Обновлен 04 мая 2014. Создан 12 мар 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником